Testwebsted for Obvius

Særlige dokumenttyper, der ikke er dækket af testområdet

Dokumenttype Forklaring
Alerts
Aktivitet Ikke nødvendig
AlumneTilmelding
App
Banner Udgået
Bannerliste Udgået
CFIMBooking
ComboSearch
DBSearch
Databasevisning
ErrorDocument
ExternalRightbox Bruges ikke mere?
FACSBooking
Forskning - organisation Bruges ikke mere?
GlobalSearch
GoogleSearch
HovedForside Udgået
Infoliste
Inforedigering
Institutleder Udgået
Kalender - gammel skabelon
Kursusliste Udgået
Leksikon
LeksikonOpslag
Linksamling Bruges ikke mere?
Liste med underdokumenter
Newsbox Bruges ikke mere?
NewsletterBatchSignup
ScriptElement
ScriptExecutor
Search
SearchPage
SearchPure
Symplify-tilmeldingsformular
TableList
TagCloud
Tooltip