26. marts 2021

Bred nyhed

Bred

Bred nyhedsteaser, der i korte vendinger forklarer, hvorfor det er meget interessant med brede nyhede i det lange løb.

Storm P.

Udgifterne per lærerstuderende varierer fra seminarium til seminarium. I 1998 kostede det således i gennemsnit 38.844 kroner at uddanne en lærer på Århus Dag- og Aftenseminarium, mens prisen på Aalborg Seminarium kun var 33.284 kroner.

Det er Undervisningsministeriet, der har regnet udgifterne ud, og de bygger på seminariernes egne virksomhedsregnskaber eller på deres årsregnskaber. Tallene er endnu ikke offentligt tilgængelige, men de vil indgå i den rapport om taksteftersyn på samtlige højere uddannelser, som ministeriet lægger ud på sin hjemmeside senere i januar.

Der er mange forklaringer på, hvorfor nogle seminarier er dyrere end andre. Kontorchef i undervisningsministeriets institutionsstyrelse, Peter Michael Sørensen, peger på, at forskellene kan skyldes seminariernes forskellige profil, at deres sammensætning af fag er forskellig, og at nogle seminarier gør en særlig indsats for at spare penge op.

De kan også skyldes, at nogle seminarier bor dyrt, men selvom man ser bort fra den slags udgifter, er der alligevel forskelle.

'Mange ting kan spille ind. Der er langtfra kun tale om forskel i produktiviteten', siger Peter Michael Sørensen.

Ministeriets mål med at se på 'enhedsomkostningerne per studenterårsværk', som udregningen officielt kaldes, er ikke at sammenligne lærerseminarierne med hinanden, men at sammenligne forskellige typer uddannelsesinstitutioner.

'Ved at kigge på sektorer som helhed kan man finde frem til områder, der trænger til at blive rettet ind efter hinanden. Det kan for eksempel være forskelle i praktikordninger, hvor pædagog-, socialrådgiver- og lærerområderne kører vidt forskelligt med hensyn til løn og taksttilskud. Sådan et sted kan der måske rettes op på en ubalance', siger Peter Michael Sørensen.

Kontakt

Statens naturhistoriske museum har 14 millioner genstande indsamlet igennem 400 år. Vi arbejder løbende med at digitalisere dem. Museet har registeret 290956 genstande fra 8 samlinger som viser verdens biodiversitet.

Emner

Alternativ oveskrift