4. november 2019

Har alle kunder lige adgang til finansielle ydelser?


Podcast med førende forskere om problemstillingen om fair og ikke-diskriminerende adgang til finansielle ydelser.

Adjunkt Catalin-Gabriel Stanescu sætter i sin forskning fokus på fair og ikke-diskriminerende adgang til finansielle ydelser. En personlig oplevelse som bankkunde satte ham på sporet af problemstillingen. I en lokal bank fik han tilbudt et lån, men betingelserne ændrede sig fuldstændig, efter han fremviste sit rumænske pas. Siden har Catalin-Gabriel Stanescu været på jagt efter en løsning, der kan føre til fair og ikke-diskriminerende adgang til finansielle ydelser. 

For nylig stod han i spidsen for konferencen Surpass IRN - Fair and non-discriminatory access to financial services. Konferencen samlede førende forskere, praktikere på området og relevante myndighedsrepræsentanter for at diskutere de udfordringer og tendenser, der fører til dikriminrende praksis overfor sårbare forbrugergrupper i adgangen til finansielle ydelser.

På bagkant at konferencen er der produceret en række podcast, der på forskelligvis forklarer, hvordan adgang til finansielle ydelser påvirkes af algoritmer og big data, konsekvenserne i forhold til FN’s erklærede menneskerettigheder og den tynde linje mellem en virksomheds frihed til at vælge kunder og forbrugerens ret til gennemsigtig og ligeværdig adgang til finanssielle ydelser.   

Oversigt over alle videoer og podcast fra konferencen samt en kort beskrivelse af hver podcast, så du nemt kan orientere dig i hvilke, der kan være relevante for dig (engelsk side).